Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Könyvajánló

Szelektalt_akacfajtak

Megjelent az Erdészeti Lapok legújabb számában – Dr. Bach István tollából

A ,,Szelektált akácfajták termesztési technológiája” című kismonográfiáról

A hazai akáctermesztés jelentőségét, hungarikum besorolását minden erdész szakember – sőt még az érdeklődő nagyközönség is ismeri. A fehér akác (Robinia pseudoacacia L) termesztési szempontból gyakran előforduló hátrányos tulajdonságai (sík- és térgörbe törzsalak, alacsony íparifa-kihozatal stb.) jól ismertek a termesztők előtt. Az előbbiekben említett kedvezőtlen tulajdonságok mérséklését vagy sikeres esetben kizárását célozza az akác közel 70 éves múltra visszatekintő szelekciós nemesítése, és az újonnan szelektált fajták mind szélesebb körű termesztésbe vonása. 

Az akácnemesítés, fajta használat és fajtákhoz köthető termesztési technológiák átfogó elemzését a szerző 2006-ban kiadott könyvében fejti ki, jelen kiadvány az azóta eltelt több mint 15 év kísérleteit, fejlesztéseit, eredményeit tárja a szakközönség elé.

Részletesen tárgyalja az akácnemesítés főbb módszereit és hazai, illetve nemzetközi szinten elért eredményeit. Kitér a hazai nemesítés újabb irányára, amely a kedvezőtlen irányban változó termőhelyi viszonyokkal szembeni ellenálló képesség fokozását tűzi ki célul.

A gyakorlat és a kutatás közti szerves kapcsolódást jól jellemzi, hogy a tanulmányban található fajtaleírások, valamint termesztési technológiák az Erdészeti Tudományos Intézetben (ÉRTI), a Nyírerdő Zrt.-nél (Nyíregyháza), valamint a Napkori Erdőgazdaság Zrt.-nél (Napkor) létrejött innovációs eredményeken alapulnak.

A monográfiát prof. dr. Rédei Károly, az ÉRTI egyik korábbi vezető kutatója, egyetemi tanár szerkesztette, és ő írta az egyes fejezetek jelentős hányadát.  A kiadvány elkészítésében ismert kutatók is közreműködtek. A könyv magas szintű tudományos ismereteket tárgyal, de nyelvezete mindenki számára jól érthető, gyakorlati szakemberek számára is haszonnal forgatható.

A kiadvány előszavában a szerző kifejti, hogy ő és munkatársai abban a hitben adják közre ismételten munkájukat, hogy a közölt ismeretek, ha szerény mellékben is, de hozzájárulhatnak az akáctermesztés minőségi fejlesztéséhez, s a kapcsolódó termesztési technológiák mind szélesebb körű elterjesztéséhez.

A könyv terjesztője az Inform Kiadó Kft. (www.informstudio.hu).

https://www.informstudio.hu/termek/szelektalt-akacfajtak-termesztesi-technologiaja/

Cikkek még...