Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Adatkezelési tájékoztató

Az Inform Kiadó és Nyomda Kft., mint a www.informkiado.hu, továbbá a www.informstudio.hu honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és vásárlóit adatkezelési gyakorlatáról.

Az adatkezelő:
Az adatok kezelője az Inform Kiadó és Nyomda Kft. (székhely:1149 Budapest, Angol u. 34., adószám: 10705782-2-42, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-164360 szám alatt, képviseli: Bolyki István ügyvezető igazgató, telefonszám: 06 1 220 8331) továbbiakban: Adatkezelő.

A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, továbbá semmilyen más célra nem használja fel.
A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

Webáruház használata

A webshopban történő vásárláshoz a következő személyes adatok önkéntes megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, irányítószám, település, utca neve és a házszám, továbbá a szállítás és a megrendelés pontosítása miatt a telefonszám. Adatkezelő a megadott információt a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Adataihoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a tárhelyet biztosító szolgáltató kivételével, – harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki, kivéve abban az esetben amennyiben Ön rendelt a webáruházban, illetve erre törvény kötelezi.
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben rendelt a webáruházban, a rendelt termék kiszállítójának (24H futárszolgálatnak) ki kell adni az elérhetőségi adatait (név, lakcím, telefonszám). Ön a megrendelés feladásával hozzájárul ahhoz, hogy az elérhetőségi adatait az Adatkezelő megadja a megrendelt termék(ek)et házhoz szállító szolgálat felé.

A személyes adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik azzal, hogy a weboldalon az erre biztosított felületen, vagy ajánlott postai levélben bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek. Az Adatkezelő ezen megkeresésnek a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül tesz eleget.

Az adatkezelés célja
Adatkezelő a honlapon a vásárló által megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében kezeli, ezenfelül semmilyen más célra nem használja fel.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja.
Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor egyes szolgáltatásokat csak korlátozottan vehet igénybe.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Az általunk elhelyezett cookie célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A Google Analytics által elhelyezett cookie célja az oldal látogatásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése. A GoogleMaps által elhelyezett cookie célja a kifizetett termékek átvételi helyeként meghatározott PostaPontok, Csomagutomaták és a Kiadó térképen való megjelenítése.
A megadott személyes adatok törlését Ön bármikor kérheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja.

Az adatokhoz hozzáférők köre
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá.
A vásárlás során a számlázáshoz és szállításhoz megadott adatok közül egyik sem nyilvános, és harmadik fél számára nem hozzáférhető.

Személyes adatokat – Adatkezelő munkatársain és közreműködőin kívül – Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. Ön a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jogutódjának – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési szint biztosítása mellett – átadja a személyes adatokat. Amennyiben kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait.

Adatbiztonsági intézkedések
Felhívjuk figyelmét, hogy ha olyan helyről internetezik, ahol mások is használhatják ugyanazt a számítógépet, a böngészés végén mindenképpen lépjen ki böngészőből és törölje a cookie-kat a személyes adatainak védelme érdekében. A cookie-k törlésével megakadályozza, hogy valaki az Ön nevében hozzászóljon, nyereményjátékon részt vegyen, hírlevelet igényeljen vagy megismerje személyes adatait.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai és érvényesítésük

Személyes adataik kezeléséről minden felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

A felhasználók kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén.

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve – ha a felhasznált személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, – adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor.

Az Adatkezelő törli a személyes adatot:

– a Felhasználó ilyen irányú kérelme esetén;
– ha kezelése jogellenes;
– a hiányos vagy téves adatot (amennyiben a hiba nem orvosolható);
– ha az adatkezelés célja megszűnt, a 4. pontban foglalt határidőben;
– ha azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendeli;

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a Felhasználó kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának indokait, valamint tájékoztatja a bírósági jogorvoslat és a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó az Adatkezelő e-mail címére küldött nyilatkozattal tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak célja kizárólag az Adatkezelő érdekkörébe tartozó jogi kötelezettségek teljesítése, jogos érdekek érvényesítése, illetve, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, s döntéséről a Felhasználót a Felhasználó által megadott email címére való üzenet eljuttatásával írásban tájékoztatja. A kérelemnek helyt adó döntés esetén Adatkezelő az adatkezelést – ideértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is, – megszünteti, és az adatokat zárolja, ideértve a tárhelyet biztosító szolgáltatónál rögzített adatokat is. Felhasználó értesíti továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította azzal, hogy ők is kötelesek intézkedni az adatok zárolása érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő elmulasztja a tiltakozás megvizsgálását a benyújtástól számított 15 napon belül, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a Felhasználó az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Kérjük, hogy ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bírósági jogérvényesítés mellett kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hello@informstudio.hu e-mail címre juttassa el.

Kikötés
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-től hatályos.