Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Vízi gerinctelen állatok határozója

2260 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Woynarovich Elek
Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 98
Kategóriák:

Leírás

Tartalom

A könyv ismerteti a legfontosabb vízi gerinctelen állatokat, és ezzel megkönnyíti a vízi élőlények bonyolult szövevényében az eligazodást. Az író törekedett arra, hogy elsősorban a gyakorta előforduló víziállat-csoportok szerepeljenek a könyvben.

A szakembereken kívül a tanulók számára is hasznos könyv.

Tartalom

Előszó az olvasóhoz
Bevezetés. Vizeink sorsának történeti áttekintése

I. fejezet. A víz, mint környezet
I/1. A víz jelene és jelentősége földünkön
I/2. Földünk vízkészlete
I/3. A víz körforgása
I/4. Környezetvédelem, természetvédelem
I/5. A vízi környezetvédelem szükségességének kialakulása
I/6. Környezetünk szennyezései nagy vonásokban
I/7. A szárazföldi és vízi élettér közötti különbözőség
I/8. Az édesvizek megjelenési formái
I/9. Vizeink minőségi kívánalmai
I/10. Az édesvíz fizikai és kémiai tulajdonságai
I/10.1. A víz fizikai tulajdonságai
I/10.2. A vizek kémiai tulajdonságai
I/10.3. Az élőlények élettevékenységei

II. fejezet. Élet a vizekben
II/1. A vízi életet megváltoztató hatások
II/2. Életterek a bioszférában
II/3. A vízi élettér
II/4. Az édesvízi élettér
II/5. A vizek élőhelyei
II/6. Vizeink legfontosabb élőlény csoportjai
II/6.1. Baktériumok
II/6.2. Cianobaktériumok (kék algák)
II/6.3. Algák
II/7. Vizeink legfontosabb állatcsoportjai
II/7.1. Egysejtû állatok (Protozoa)
II/7.2. Kerekes férgek (Rotatoria)
II/7.3. Alsóbbrendű rákok
II/7.4. Vízi rovarok
II/8. Az alsóbbrendű vízi élőlények biológiai és környezetükben végzett tevékenységei
II/8.1. Az elbontó baktériumok (oxibionta baktériumok)
II/8.2. Fotoszintetizáló szervezetek (cianobaktériumok, algák, vízbe visszavándorolt növények) II/8.3. Állatok (kész szervesanyag-evők)
II/9. Az életterek tulajdonosai és támadói
II/10. A halak szerepe vizeink környezetvédelmében
II/11. A hasonló állóvizek élővilágának összehasonlíthatósága

III. fejezet. Vizeink szennyezettsége. Mi lehet a megoldás?
III/1. Visszaélések vizeinkkel
III/2. A vizek szennyeződése és azok természete
III/2.1. Városok házi szennyvizei, mint a legfontosabb szennyező forrás a múltban és a jelenben III/2.2. Az ipari szennyvizekkel való törődés
III/2.3. A szennyvizekkel és a halélettel együtt törődött a hivatalos szerv
III/2.4. Vízi környezetvédelmünk és a halállomány
III/2.5. A Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet felosztása és annak következményei
III/3. A vízszennyezések törvény adta lehetőségei hazánkban
III/4. Mit kellene, és mit lehetne tenni, hogy természetes vizeink tiszták és egészségesek legyenek
Irodalom

További információk

Tömeg 0.25 kg
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email