Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Vízi környezetünk védelme

2260 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Woynarovich Elek
Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 140
Méret: 168×238 mm
Kategóriák:

Leírás

Tartalom

Mivel szinte tehetetlenül kell megélnünk, hogyan pusztul ki vizeinkből az értékes, halállomány és hogyan sorvadnak el annak hivatott karbantartói, a természetes vízi halászok, hogyan szennyeződnek feltartóztathatatlanul értékes természetes vizeink és azt is, hogyan állnak mindehhez az illetékes hatóságaink. Nem lehet zokon venni a szerzőtől, hogy e könyvet nem a hideg szakmai tárgyilagossággal írta és szerkesztette meg. A könyvet inkább minősíthetjük vészkiáltás-sorozatnak, amikor szájbarágósan sokszor ismételve és több oldalról végigpásztázva veszi fűzésre azokat a tényeket, intézkedéseket, melyek vizeink minőségét, alapvető élelmiszerünknek, az ivóvizünknek és vízi környezetünknek a romlását, tönkremenetelét fogják eredményezni.

Tartalom

Előszó az olvasóhoz
Bevezetés. Vizeink sorsának történeti áttekintése

I. fejezet. A víz, mint környezet
I/1. A víz jelene és jelentősége földünkön
I/2. Földünk vízkészlete
I/3. A víz körforgása
I/4. Környezetvédelem, természetvédelem
I/5. A vízi környezetvédelem szükségességének kialakulása
I/6. Környezetünk szennyezései nagy vonásokban
I/7. A szárazföldi és vízi élettér közötti különbözőség
I/8. Az édesvizek megjelenési formái
I/9. Vizeink minőségi kívánalmai
I/10. Az édesvíz fizikai és kémiai tulajdonságai
I/10.1. A víz fizikai tulajdonságai
I/10.2. A vizek kémiai tulajdonságai
I/10.3. Az élőlények élettevékenységei

II. fejezet. Élet a vizekben
II/1. A vízi életet megváltoztató hatások
II/2. Életterek a bioszférában
II/3. A vízi élettér
II/4. Az édesvízi élettér
II/5. A vizek élőhelyei
II/6. Vizeink legfontosabb élőlény csoportjai
II/6.1. Baktériumok
II/6.2. Cianobaktériumok (kék algák)
II/6.3. Algák
II/7. Vizeink legfontosabb állatcsoportjai
II/7.1. Egysejtű állatok (Protozoa)
II/7.2. Kerekes férgek (Rotatoria)
II/7.3. Alsóbbrendű rákok
II/7.4. Vízi rovarok
II/8. Az alsóbbrendű vízi élőlények biológiai és környezetükben végzett tevékenységei
II/8.1. Az elbontó baktériumok (oxibionta baktériumok)
II/8.2. Fotoszintetizáló szervezetek (cianobaktériumok, algák, vízbe visszavándorolt növények)
II/8.3. Állatok (kész szervesanyag-evők)
II/9. Az életterek tulajdonosai és támadói
II/10. A halak szerepe vizeink környezetvédelmében
II/11. A hasonló állóvizek élővilágának összehasonlíthatósága

III. fejezet. Vizeink szennyezettsége. Mi lehet a megoldás?
III/1. Visszaélések vizeinkkel
III/2. A vizek szennyeződése és azok természete
III/2.1. Városok házi szennyvizei, mint a legfontosabb szennyező forrás a múltban és a jelenben III/2.2. Az ipari szennyvizekkel való törődés
III/2.3. A szennyvizekkel és a halélettel együtt törődött a hivatalos szerv
III/2.4. Vízi környezetvédelmünk és a halállomány
III/2.5. A Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet felosztása és annak következményei
III/3. A vízszennyezések törvény adta lehetőségei hazánkban
III/4. Mit kellene, és mit lehetne tenni, hogy természetes vizeink tiszták és egészségesek legyenek
Irodalom

További információk

Tömeg 0,3 kg
Méretek 168 × 238 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email