Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Növénytermesztés – Környezeti, növekedési és termésreakciók

3955 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Berzsenyi Zoltán
Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 384
Méret: 168×228 mm
Kategóriák:

Leírás

Tartalom

A könyv címe is rendhagyó: Növénytermesztés, alcíme pedig: Környezeti, növekedési és termésreakciók. Szerzője Berzsenyi Zoltán növénytermesztő kutató, aki 1982 óta dolgozik az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében. Kutatómunkája az intézetben a szántóföldi kukoricatermesztési kísérletekhez, és különösen Győrffy Béla, az ismert kutató növénytermesztési tartamkisérleteihez és szakmai munkásságához kapcsolódott. Berzsenyi Zoltán szerint a korszerű növénytermesztési kutatást és oktatást napjainkban az ökofiziológiai irányzat jellemzi.

A könyvben a szerző újszerűen, az alapismeretektől a gyakorlati alkalmazásig integrálja a korszerű növénytermesztési, ökológiai és fiziológiai ismereteket. A könyv 23 fejezetben öleli fel a növekedés, a fejlődés és a termésképződés számos témakörét a környezettel összefüggésben, amivel hozzájárulhat a fenntartható növénytermesztéshez.

***

Tartalom

A könyvben Berzsenyi Zoltán három évtizedes kutatói és több mint tíz éves oktatói tevékenysége alapján foglalja rendszerbe a termesztett növények környezeti, növekedési és termésreakcióit. A teljesen új szemléletű, szintetizáló munka az apismeretektől a gyakorlati alkalmazásig integrálja a korszerű növénytermesztési, ökológiai és termésképződés számos témakörét, a környezettel összefüggésben, és hozzájárulhat a fenntartható növénytermesztéshez.
A környezeti tényezőket a növény-talaj-légkör rendszerben tárgyalja, hangsúlyt helyezve a forrás-felvétel és a forrás-hasznosítás hatékonyságára. A bevezető fejezeteket (mezőgazdaság fejlődése, emberi népesség, gabonafélék termésnövekedése) követően bemutatja a növények fejlődésének és növekedésének reakcióit a fényre, a hőmérsékletre és a vízellátottságra. A tápanyagok és a genotípus (biológiai alapok) a két legfontosabb produkcióit meghatározó faktor, melyeket a termelő közvetlen szabályozni tud. A fotoszintézis és a kultúrnövények termése fejezetben a növénytermesztés szemszögéből tárgyalja a fotoszintézis hatékonyságát és a befolyásoló környezeti tényezőket. A növényállomány architektúra és a gyökér architektúra dinamikus, állandóan változik időben és térben, a környezetre adott reakcióknak tulajdoníthatóan.

A következő fejezetek a növény fejlődésének és növekedésének környezeti összefüggéseit és a növekedésanalízis módszerét mutatják be. A termésminőség és a környezeti tényezők közötti összefüggés következik. A termésreakció és a limitáló faktorok áttekintése után a tápelem-ellátottság és termésreakció, valamint a növényszám és termésreakció kérdéseit vizsgálja részletesebben. Végül, az utolsó fejezet a klímaváltozás hatását a növénytermesztésre, a megértett trendeket, a növény reakciókat, valamint az adaptációs és mérséklési megoldásokat tekinti át. Minden fejezet javaslatokat fogalmaz meg a fenntartható technológiák kimunkálására, a termés növelésének és a termésstabilitás fokozásának útjaira.

***

A növénytermesztési kutatásban és oktatásban az új növényermesztés-fiziológiai (crop physilogy) irányzatot képviseli. Polifaktoriális kísérletekben Berzsenyi Zoltán kutatásainak célja a genotípus, a termesztéstechnológia és a környezeti tényezők közötti pozitív interakciók kvantifikálása és szabályozása révén a termésnövelés további útjainak feltárása. Kutatásaiban bizonyította, hogy a termésnövekedés főként a szinergista interakciók hatásából származik és közülük legfontosabbak a növénynemesítés és az argonómiai innovációk közötti pozitív interakciók. Növénytermesztési kutatásaiban a növekedésanalízis mellett ökofiziológai méréseket végez. Ezek a növényvizsgálatok pontos és gyors válaszokat adnak a genotípusok argonómiai és ökológiai reakcióinak időbeni folyamatáról és a termésképződésről.

***

Ajánlások

Könyvében Berzsenyi Zoltán részletesen tárgyalja a mesterséges és természetes ökoszisztémák szerkezetét, működését, anyag- és energiaforgalmát. Ismertetésre kerülnek a szántóföldi növények termesztéstechnológiai modelljeiben ható agroökológiai, biológiai-genetikai és agrotechnikai elemek és tényezők. Különösen hangsúlyosak azok a növények víz- és tápanyagellátása, valamint az ezeket befolyásoló növénymorfológiai, növényfiziológiai, környezeti és egyéb tényezők. A könyv kimelkedően értékes fejezetét a növekedésanalízis és a termésprodukció összefüggésének vizsgálata képezi, amellyel a Szerző évtizedeken keresztül rendkívül eredményesen foglalkozik, egyútal megjelölve a növénytermesztéstan jövőbeli elméleti és gyakorlati feladatait.

A könyv jó szívvel ajánlható mindazoknak, akik a növénytermesztéstan összefüggéseinek mélyebb, tudományos szintű megértését, akár elméleti, akár gyakorlati munkájuk munkájuk hatékonyságának javítását szeretnék elérni. Ugyancsak feltétlenül ajánlható ez a hiánypótló alkotás mindazoknak, akik az új szemléletű növénytermesztéstan kutatását, oktatását, szaktanácsadását és gyakorlatát szeretnék hatékonyan megvalósítani.

Részlet Dr. Hc. Dr. Pepó Péter egyetemi tanár
az MTA doktora ajánlásából

***
A Szerző kutatói munkájának csúcsához érkezett. Olyan témát dolgozott fel sok modern, klasszikus adatot idézve, saját munkáit is felhasználva, ami a jelenkorban igen aktuális. Az emberiség közeljövőjének biztosítéka a lehető legkörültekintőbb tudományos tájékozottság és gyakorlati megvalósítás. Minden napi kenyerünk van veszélyben az emberi önzés, tudatlanság és percérdek miatt. Veszélyben van a Föld bioszférája, a klímaváltozás jelei már is mutatkoznak.

Olyan ökológiai-biometriai és tényeken alapuló szemléletre van szükség, mint amilyent a Szerző kíván nyújtani olvasóinak, az igényes mezőgazdasági szakembereknek és egyetemi hallgatóknak. Rendkívüli pontossággal és kivételes tudással végezte munkáját.

Részlet Szabó László Gyula
az MTA doktora emeritus professzor ajánlásából

További információk

Tömeg 0,7 kg
Méretek 168 × 228 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email