Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

A bő termés biológája – A precíziós növénynemesítés alapjai – elektronikus könyv

4500 Ft

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY!
Szerző(k), szerkesztő(k): Dudits Dénes
Kiadó: Mezőgazda
Kiadás éve: 2019
Oldalszám: 208
Méret: 168×238 mm

Leírás

Bevezetés
Szokatlan vállalkozás ez a tanulmány, ami elsősorban, de nem kizárólag hazai kutatómunkánk, saját közleményeink alapján összegezi több évtized növénytudományi kutatásainak és innovatív kezdeményezéseinek eredményeit. Ezzel kíván kísérletet tenni arra, hogy igazolja és elfogadtassa a tudomány kulcsszerepét akár a magyar agráriumot, akár a világ mezőgazdaságát érintő problémák kezelésében.
A növények kiváltságos odafigyelést érdemelnek, hisz élelmezni kell a növekvő népességet, szükség van megújuló energiaforrásokra, kellenek a fenntarthatóság, a környezet megóvásának garanciái. Ritka lehetőséget kínál, hogy egyetlen vezető kutató munkássága mentén mutathatunk példákat azokra a növénykutatási irányzatokra, amelyek a 60-as évektől napjainkig kiemelten foglalkoztatják a tudósvilágot és a mezőgazdasági, illetve biotechnológiai cégeket. Számos innovatív technológia és új tenyészanyag már termést alakító tényező a szántóföldeken.
Korrekt és széles körű tájékoztatásra van szükség, hogy az emberek belássák: ami a földeken történik, az nagyon is meghatározza mindennapi életüket. A  közvélemény formálóinak, a döntéseket hozó politikusoknak ismerniük kell a problémák kezelésének lehetőségeit, amikor a hírek arról szólnak, hogy mennyire kevés a csapadék, tombol a kánikula és kevesebb termés várható. Abban adhat segítséget ez a könyv, hogy bemutatja a ter-mést alakító biológiai folyamatok megismerésének mikéntjét. Rámutat néhány, elsősorban genetikai vagy nemesítési eszközre, amelyekkel növelhető a növények biológiai teljesítménye, még akár a klímaváltozás folyamatainak felerősödése ellenére is.
Különlegességet kölcsönöz ennek az írásnak az, hogy betekintést enged egy kutatói életmű műhelytitkaiba. Megismerhetők a koncepcionális meg-gondolások, az alkalmazott módszerek, sok esetben a metodikai fejlesztések. A fejezetek arra is vállalkoznak, hogy bemutassák a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer építésének folyamatait. Érzékelhető, hogy a pályázati sikerek ellenére a kutatói körökben nagy a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság. A Magyar Tudományos Akadémia és annak Szegedi Biológiai Kutatóközpontja igen jelentős támogatást tudott adni a kutatóknak a munka folytatásához az átmeneti nehézségek közepette is. Több sikeres példát láthatunk nemzetközi, ipari együttműködésre, sőt terméket eredményező technológiatranszferre is.
A feldolgozott témák révén hasznos oktatási anyagot is képez ez a könyv. 150 ábra szolgálja az érthetőséget. Jó lenne, ha ezek felkeltenék az egyetemisták, a fiatal kutatók érdeklődését, és értelmét látnák annak, hogy a növények életének titkait kutassák.
A szerző köszönetet mond élete párjának, Duditsné Molnár Juditnak, valamint Czakó Zsuzsannának a szöveg gondozásáért, Tóth Sándornénak az ábraanyag elkészítésében végzett munkájáért. Hálával tartozom korábbi kollégáimnak, Dr. Györgyey Jánosnak és Dr. Fehér Attilának a szakmai lektorálásért. A kötet megjelentetését támogatta az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja és a Gabonakutató Nonprofit Kft.
A szerző köszönetét fejezi ki a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó munkatársainak a könyv színvonalas elkészítéséért.

Szeged, 2019 tavaszán

a Szerző

Tartalom
Bevezetés…………………………………………….. 7
Kilenc milliárd ember élelmiszer-igénye …………………….. 9
Újabb agrárforradalom tudománnyal és innovációval ………….. 20
Az első búzanemesítési leckék ……………………………. 27
Hagyományos mutagenezis, meghosszabbított egyetemi évek …….. 29
Hibridizáció a testi sejtek fúziójával: túl a keresztezési korlátokon …. 38
A növényi génsebészet hazai kezdetei: az első GM növények……… 47
Magyar-német géntechnológiai világszabadalmak: sikeres technológiatranszfer …………………………………. 54
A sejtek osztódása formálja a termést……………………….. 68
Embriók megtermékenyítés nélkül …………………………. 98
A stresszkárok diagnózisa, a szárazságtolerancia DNS-kódjai …….. 110
Stressztűrés géntechnológiai nemesítéssel ……………………. 120
Nemzeti és nemzetközi együttműködés a gabonakutatásban: Búza és Búzakalász Konzorcium, Plant Resource…………….. 133
Szélmalomharc a GMO-ellenesség közepette: Egyesületek……….. 141
Precíziós nemesítés: célzott mutációkkal …………………….. 153
Energiafűz: erdészeti kirándulás …………………………… 169
Összefoglaló mérlegelés …………………………………. 185
Köszönet …………………………………………….. 187

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email