Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Tanulmányok Kerekes Sándor 70. születésnapja tiszteletére

4650 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Dr. Parádi-Dolgos Anett
Dr. Fertő Imre, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Dr. Kocsis Tamás, Bareith Tibor
Kiadó: Dr. Szigeti Orsolya
Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja
Oldalszám: 334
Méret: 168×238 mm

Leírás

Tisztelt Olvasó!

Kerekes Sándor professzor Úr, a Kaposvár Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője, mindannyiunk barátja, apja, nagypapája, szeretett kollégája.
Jelen ünnepi kötetben, mint tanítványai, barátai és kollegái számolunk be tudományos munkánk apró szeletéről, hogy ezzel fejezzük ki mentorunk iránti tiszteletünket. A kötet sokszínűsége éppen azt bizonyítja, hogy Kerekes Sándor méltán ismert és elismert tudósa, oktatója és közéleti szakembere hazánknak, egyetemünknek. Olyan szakterület atyja és kiváló művelője, ami minden tudományterület számára tartogat kihívást.
Álljon most itt előszóként néhány személyes gondolat a kötet szerkesztőitől:
A köszöntő műfajától szokatlan módon egy kulisszatitok elárulásával kezdem, aminek alapvetően Te vagy az oka. Mivel tevékenységed két színhelyen is jelentős ezért arra gondoltunk, hogy ez az ünnepi kötet legyen egy közös projekt a Budapesti Corvinus Egyetem és a Kaposvári Egyetem összefogásával. Neked is köszönhetően együtt dolgoz(t)unk mindkét helyen ezért nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy rendhagyó módon megírjam az előszó bevezetését, ami egyben összeköti a két egyetemet, illetve a Veled dolgozó kollégákat..
Parafrazálva a Tanú című film egyik kulcsjelenetét: Kerekes Sándort 1984-ben ismertem meg, amikor mintegy 450 évfolyamtársamnak Termeléstechnika tárgyból tartott előadást nekünk. Akkor még nem tudtam (nem a békaemberekről lesz szó), hogy valaha kollégád leszek előbb a Budapesti Corvinus Egyetemen az általad vezetett Környezettudományi Intézetben, majd a Kaposvári Egyetemen Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában. Azt sem tudtam, hogy mindkét esetben át kell vennem Tőled a stafétabotot. Mivel szakmai érdemeidet az egyes tanulmányok felidézik itt csak egy-egy személyes mozzanatot szeretnék felidézni mindkét helyről.
A Corvinusos évekből legszívesebben a Környezettudományi Intézet karácsonyaira emlékszem vissza: a tanszéki kórus műsorára, Ica mama legendás kolbászaira, és egy ilyen alkalommal ittam először a borodból. Ezek a karácsonyi bulik, a résztvevők „népfrontossága” világossá tették számomra közösségteremtő erődet, ahol különböző világlátású emberek is jól el tudtak beszélgetni egy pohár bor mellett.
Kaposvári évek alatt egy emlék különösen beleégett a retinámban, ami szintén közösségteremtő képességedhez kapcsolódik. Bőszénfán voltunk egy nemzetközi konferencia vacsoráján. Ilyen alkalmakkor általában elég langyos a hangulat, és ez most sem volt másképp. Ekkor felpattantál és javasoltad, hogy a résztvevő nemzetek közül mindenki énekeljen el egy saját országára jellemző dalt. Egy kicsit nehezen indult a dolog, de kellően erőszakos voltál és végül egy félórás spontán program kerekedett ki belőle. Se előtte, se azóta nem láttam ilyet, de azt hiszem akik ott voltak mindig emlékezni fognak erre az estére.

Fertő Imre

Tartalom

Előszó 7
Életút 11

1. Rész

Dobák Katalin és Dobák Miklós: A vezetők szerepe a transzformációs folyamatban 13
Oroszi Sándor: A gazdasági és politikai elit 23
Szávai Ferenc: A migrációhoz vezető út: Civilizációs és ellátási konfliktusok 43
Botos Katalin: J.C. Kummarappa. A természet, mint tőke Kumarappa
és Schumacher, az ökológiai gondolkodás előfutárai 54


2. Rész

Sipiczki Zoltán és Varga József: Grameen-modell mikrohitelezési struktúra: Egy
fenntartható és emberközpontú bank? 68
Gál Zoltán: A nemzetközi pénzügyi rendszer fenntarthatóságának kihívásai és a FinTech forradalom 78
Csutora Mária és Zsóka Ágnes: Fogyasztás csökkentése a jóllét megőrzése mellett?
A gazdasági válság tanulságai fenntarthatósági szempontból 93
Kocsis Tamás és Harangozó Gábor: Mekkora az elég nagy a gazdaságból?
A hagyományos gazdasági növekedés paradigmájának főbb alternatívái
a fenntartható jövő szempontjából 106
Olsovszkyné Némedi Andrea, Böröndi-Fülöp Nikoletta, Sántosi Péter és Szente Viktória: Fenntarthatóság marketinges metszetei 120
Marjainé Szerényi Zsuzsanna és Kovács Eszter: Merre tart a környezetértékelés?
A teljes gazdasági értéktől az ökoszisztéma-szolgáltatásokig 135
Wickert Irén és Szarvas-Fekete Tibor: Környezetvédelmi adóztatás (ökoadók)
és támogatás szerepe a fenntartható fejlődés rendszerében 151
Széchy Anna és Zilahy Gyula: Vállalati környezeti menedzsment Magyarországon –
az elmúlt húsz év tapasztalatai 168

3. Rész

Benedek Zsófia és Fertő Imre: Érvényes-e a Kuznets-hipotézis erdészeti kontextusban?
Egy erdősülés-központú vizsgálat tanulságai 180
Varga Gyula: Látlelet a vidéki Magyarországról 203
Horn Péter: A fenntartható állati termék előállítás néhány kérdése 231
Sarudi Csaba, Bertalan Péter és Horváth Péter: Vidékfejlesztés és az agrárdominancia
egyes kérdései 245
Parádi-Dolgos Anett, Koroseczné Pavlin Rita és Beri Roland: Közösségi gazdálkodás
ereje a szántóföldi növénytermesztésben 257
Horváthné Kovács Bernadett, Gelencsér Géza és Mezei Cecília: A területi tőke néhány ökonómiai és ökológiai tényezője a Koppányvölgy Natúrpark településein 269
Bánkuti Gyöngyvér és Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Településenergetika Kaposváron 285
Medve András és Medvéné Szabad Katalin: A geotermikus energia környezetei hatásai
és a magyarországi hasznosítás lehetőségei 305

4. Rész

Szlávik János: Közös „zöld” gondolatok 312
Tóth Gergely: Kerekes Sándor – A környezetgazdaságtan magyar úttörője 319
Tóth Gergely: Képregény – Ne találjuk fel újra a Kerekest! 327

További információk

Tömeg 0,9 kg
Méretek 168 × 238 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email