Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Magyarország nemzeti vagyonvesztése 1941–1947

3955 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Bálint József
Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 472
Méret: 168×238 mm
Kategóriák:

Leírás

Tartalom

Bálint József, a Központi Statisztikai Hivatal egykori elnökének könyve korabeli dokumentumok és hiteles visszaemlékezések közreadásával tárgyalja Magyarország második világháborús nemzeti vagyonvesztését. Többek között külön fejezet foglalkozik a Magyar Királyi Honvédséget, a honi mezőgazdaságot, az ipart, a széntermelést és a közlekedést ért háborús károkkal, veszteségekkel, ahogy a nyugatra hurcolt magyar javakkal, köztük a Magyar Nemzeti Bank értékeivel is. Ugyanakkor nem marad érintetlenül az 1945 utáni restitúció illetve a Vörös Hadsereg magyarországi elhelyezésének és ellátásának meglehetősen tág problémaköre sem. A felhasznált gazdag forrásanyag sok, korábban sosem publikált dokumentumot és képet tartalmaz.
A könyv egyben tiszteletadás azon nemzedéknek, amely túlélve a második világháború pusztítását, nagy nélkülözések közepette építette újjá a magyar nemzetgazdaságot s vele együtt a lerombolt országot is.

Tartalomjegyzék

Ajánlás 5
Szerzői előszó 7

I. fejezet 11
Bevezetés Magyarország második világháborús vagyonvesztésébe
A nemzeti vagyonvesztés értéke – Budapest és a vidék ínséges helyzete – A magyar állam eladósodása 
a háború végére – A német hatalom alá került országok folytatólagos kirablása és kiszipolyozása

II. fejezet 25
A Magyar Királyi Honvédség vagyonvesztése
Haditechnikai és együttműködési kérdések – Folyó háborús kiadások – A nyugatra hurcolt magyar hadieszközök és a honi hadiipar megsemmisítése – Aknamentesítő munkálatok a második világháború után – A hadiipar háborús szerepéről röviden

III. fejezet 53
Bombakárok
A magyarországi légibombázások kronológiája – Az ipari és mezőgazdasági létesítményekben okozott kár – A lakóépületek bombakárai

IV. fejezet 83
Magyar javak nyugatra hurcolása
A magyar gazdaság kiszolgáltatása a hitleri Németországnak – A nyugatra hurcolt magyar javak összeírása – Az Ausztriába és Bajorországba hurcolt magyar kórházak és egészségügyi intézmények

V. fejezet 117
A Magyar Nemzeti Bank nyugatra hurcolt és később visszaszolgáltatott értékei
Az MNB nyugatra hurcolt értékeinek leltári jegyzéke – Az MNB nyilasok által Bécsben és Reichenau városában hagyott értékei

VI. fejezet 133
A mezőgazdaság vagyonvesztése
Élelmiszerválság Európában – A mezőgazdaság helyzete a Fegyverszüneti Egyezményt követô hónapokban – Szabolcs megye mezőgazdasága 1945 elején – gróf Dessewffy Gyula birtokpolitikai elképzelései és a királytelki birtokrész sorsa – A Jurcsek-féle beszolgáltatási rendszer története és utóélete

VII. fejezet 185
Az ipar vagyonvesztése
A gyáripari károk országos összefoglalása – A Szociáldemokrata Párt Gazdaságpolitikai Osztálya által készített ipari állapotfelmérés 1945-ben – A magyar ipari vállalatok szolgáltatása a Vörös Hadseregnek a hadműveleti és a front mögötti területeken – A kisipar nagy kárai – Ideiglenesen szovjet tulajdonba került magyarországi német cégek: az Óbudai Hajógyár esete

VIII. fejezet 223
A széntermelés vagyonvesztése és a szénellátás nehézségei
A szénbányászati károk országos összefoglalása – A széntermelés újjászervezése a Fegyverszüneti Egyezményt követő hónapokban

IX. fejezet 241
A közlekedés vagyonvesztése
A vasúti közlekedés kárai és a megindulás nehézségei – A folyami, a balatoni és a légi közlekedés kárai valamint a megindulás nehézségei

X. fejezet 281
Magyarország kényszerű anyagi hozzájárulása a Vörös Hadsereg ellátásához és elhelyezéséhez a párizsi Békeszerződésig
A Vörös Hadsereg elkobzásai a Fegyverszüneti Egyezmény előtt – A Fegyverszüneti Egyezmény megkötése utáni magyar szállítmányok a Vörös Hadsereg megszálló csapatainak – A Vörös Hadsereg ellátása során megyei, települési és vállalati szinten felmerült nehézségek – A Vörös Hadsereg ellátása során a kormány és a SZEB közötti ellentétek a párizsi Békeszerződés megkötése elôtt

XI. fejezet 345
A szovjet vonalbiztosító alakulatok ellátása és elhelyezése a párizsi Békeszerződés után
A Vörös Hadsereg ún. vonalbiztosító alakulatainak ellátása 1947-ben – A Vörös Hadsereg ún. vonalbiztosító alakulatainak ellátása 1948-ban

XII. fejezet 367
A restitúció: a második világháború folyamán külföldre – elsősorban Németországba – hurcolt javak visszaszolgáltatása
A Magyar Nemzeti Bank aranykészletének visszaszolgáltatása – A Németországban és Ausztriában rekedt magyar javak további összeírása és részleges restitúciója – A Svájcba került magyar javak összeírása – A Weiss Manfréd Acél- és Fémművek elhurcolt értékei – A Korona visszaadása

Utószó 409
Függelék 413
Válogatott bibliográfia 453
Életrajzi jegyzetek 459
A Szerzőről 471
Illusztrációk jegyzéke 4

További információk

Tömeg 0,85 kg
Méretek 168 × 238 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email