Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

A termőföld védelme

3045 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Dr. Szabó Lajos
Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 236
Méret: 148×238 mm
Kategóriák:

Leírás

Tartalom

Jelen munkájukban a szerzők igyekeztek elődeik/kortársaik a föld védelmére tett megállapításait saját elképzeléseik szerint rendezni, kiegészítve a saját több évtizedes megfigyeléseik eredményeivel. Remélik, hogy az írás hasznos tanácsadó lesz, és a könyvespolcon helyet foglal mindazoknál, akik a földvédelem kötelezettségével nap mint nap szembesülnek, így a főiskolai, az egyetemi, a PhD hallgatóságnál, ill. a gondolkodva cselekvő gyakorlati szakembereknél.

Tartalomjegyzék

Előszó
Bevezetés

1. A termőföld védelmének szerepe a talajtermékenység fenntartásában

2. A vízerózió (fluviális erózió) okozta talajpusztulás
2.1. A talajvédelem nemzetközi és hazai áttekintése
2.2. A talajdegradációs folyamatok alakulása a világban és hazánkban

3. A vízerózió (a fluviális erózió) elleni védelem
3.1. A vízerózió fogalma és elterjedése hazánkban
3.2. A vízeróziót kiváltó és befolyásoló tényezők
3.3. A vízerózió megnyilvánulási formái
3.4. A talajpusztulási folyamatok kialakulása, fejlődése az egyes talajtípusokon
3.5. Az erózió évenkénti talajveszteség becslése
3.6. A vízerózió elleni védelem általános és különleges szempontjai
3.6.1. Hegy- és dombvidéki területek talajvédelmének néhány szempontja
3.7. Agronómiai talajvédelem
3.7.1. A mûvelési ágak megválasztása és azok elhelyezése
3.7.2. Táblásítás
3.7.3. Talajmûvelés
3.8. Az ültetvények talajvédelme
3.8.1. Az ültetvénytelepítés alapvető talajtani és talajvédelmi jellemzői
3.8.2. Talajvédelmi, meliorációs tevékenység ültetvények esetében
3.8.3. Tereprendezési munkák
3.8.4. A teraszok kialakításának célja, lehetőségei
3.8.5. A lejtős területek meliorációja, a hegy-völgy irányú telepítés
esetében
3.8.6. Utak, csatornák és vízgyûjtők feladata a talajvédelemben és a megoldások lehetőségei

4. A szél okozta talajpusztulás (a defláció)
4.1. Az elsivatagosodás okai és földrajzi elterjedése
4.2. A deflációt, a szél okozta talajpusztulást kiváltó és befolyásoló tényezők
4.3. A szélerózió fokozatai és megnyilvánulási formái
4.4. A defláció területi elterjedése és elhelyezkedése Magyarországon
4.5. A szélerózió (defláció) elleni védekezés

5. A homoktalajok elterjedése és javítása Magyarországon
5.1. A homoktalajok javításának főbb szempontjai

6. A talaj fizikai, vízgazdálkodási tulajdonságainak szerepe a termőföld védelmében
6.1. A talaj fizikai tulajdonságainak szerepe a termőföld védelmében

7. A savanyú kémhatású talajok javítása és alapvető jellemzői
7.1. a savanyú talajok alapvető jellemzői
7.2. A talajsavanyúság elterjedése és okai Magyarországon
7.2.1. A talajsavanyúságot kiváltó geológiai, ökológiai és antropogén tényezők
7.2.2. A talajsavanyúság élettani és talajtani jellemzői
7.2.3. Néhány növény kémhatás igénye
7.2.4. A savanyú talajok komplex javítása
7.2.5. A talajjavító anyag mennyiségének és minőségének néhány alapvető szempontja

8. Szikes és sós talajok képződése, azok rövid jellemzése és a hasznosítás lehetőségei
8.1. A szikes és sós talajok képződése
8.1.1 A szikesedés és a sós talajok létrejötte, azok rövid jellemzése
8.2. A szikes talajok rövid jellemzése és azok talajjavítása
8.3. A szikes talajok javításának célja, a talajjavítás néhány alapvető szempontja
8.4. A szikes- és sós talajok hasznosítási lehetőségei, különös tekintettel a kertészeti kultúrákra

9. Az erdők és a gyepek szerepe a talajhasznosításban és a talajvédelemben
9.1. Az erdő, mint termőhely
9.2. Az erdő kölcsönhatása a környezettel
9.3. A gyepgazdálkodás szerepe a talajvédelemben

10. Az emberi tevékenység hatása a felszíni formák és a talajviszonyok kialakulására, azok rekultivációja, rendezése
10.1. A talajhasználat okozta károk rövid jellemzése
10.2. Az antropogén hatások
10.2.1. A mélymûvelés okozta károk a környezetre
10.2.2. A külszíni fejtéssel kapcsolatos rombolások
10.3. A felszíni bányamûveléssel kitermelt legjelentősebb anyagok
10.4. Melléktermékek, hulladéklerakó helyek és talajszennyezők
10.4.1. Néhány fontosnak ítélt hulladék jellemzője
10.4.2. A talajtulajdonságok és a szennyezettség határértékei – ásványi elemek
10.4.3. Ásványi szennyezők a talajban
10.4.4. A talajtulajdonságok szerepe a talajszennyezettség értékelése során
10.4.5. A szennyezett talajok tisztításának, remediálásának néhány szempontja
10.4.6. A talajhigiénás normák
10.5 A környezetrendezéssel és a földhasználattal kapcsolatos néhány szempont

11. A magyarországi talajjavítás szemléletváltása

12. A földvédelem jogi szabályozása
12.1. A termőföld mennyiségi védelme – a földhasznosítás szabályai
12.1.1. A termőföld fogalma
12.1.2. A földhasznosítási kötelezettség művelési ág szerint
12.1.3. A termőföld hasznosítása más mûvelési ágban
12.1.4. A termőföld más célú hasznosítása
12.2. A termőföld minőségi védelme – a talajvédelem szabályozása
12.2.1. A talaj jogi fogalma
12.2.2. A földhasználó talajvédelmi kötelezettségei
12.2.3. Állami feladatok a talajvédelemben
12.2.4. A talajvédelmi hatóság
12.2.5. A talajszennyezésre vonatkozó szabályozási rendszer elemei
12.3. A földvédelmi jog szankciórendszere
12.3.1. A földvédelmi járulék
12.3.2. A földvédelmi bírság
12.3.3. A talajvédelmi bírság
12.3.4. A földvédelmi jog szabálysértési és büntetőjogi szankciói

13. Fogalmak

Rövidítések
Irodalom
Mellékletek

További információk

Tömeg 0,45 kg
Méretek 148 × 238 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email