Megjelent

Dr. Nagy András

Tartályok és műveleti készülékek tervezésének alapjai

című kiadvány

A vegyipar és energiaipar készülékei – beleértve a nagyméretű tárolókat is – a mechanikai igénybevételen túl hő és korróziós igénybevételeknek is kitett szerkezetek. Tervezésük az általános gépészmérnöki gyakorlattól eltérő speciális szakismeretet igényel, melyet a megfelelő szerkezeti anyag kiválasztásától a szilárdsági méretezésig bezárólag a gyakorlatban tervezői szoftverek segítenek. A számítógépes tervezés alapját, anyag, alak- és méret adatbázisokat használó szabványos méretezési algoritmusok képezik. Az előtervezést követő szilárdsági ellenőrzés során, a korszerű végeselem-programok segítségével a feszültséggyűjtő keresztmetszetek valósághoz közelálló feszültségi és alakváltozási állapota is meghatározható. Így bonyolultabb esetekben akár repedésterjedési, fáradási szimulációs vizsgálatok is elvégezhetők. A fenti algoritmusok elméleti alapjait a mechanikán belül a tisztán rugalmas illetve rugalmas-képlékeny anyagtulajdonságú héjszerkezetekkel, továbbá a különböző szerkezeti anyagokkal és a korrózióval foglalkozó tudományterületek írják le. A szakkönyv célja, műveleti készülékek és tárolók tervezése során alkalmazott számítási eljárások, méretezési módszerek elméleti alapjainak bemutatásán túl, a feszültséggyűjtő keresztmetszetek rugalmas és rugalmas-képlékeny végeselemes vizsgálatából nyert számítási eredmények értelmezése és értékelése, a korrózióhelyes tervezés példákon keresztül történő bemutatása.
A szakkönyv a vegyipari gépészet területén végzett 30 éves kutatói és egyetemi oktatói munka során összegyűjtött ismeretanyagot, saját kutatási eredményeket foglalja össze, mely úgy az egyetemi oktatásban és kutatásban, mint a mérnöki gyakorlatban hasznos segédeszköz.

A szerző

RSS
Follow by Email