Megrendelhető:
https://www.informstudio.hu/konyveink/erdovedelem_faipar/bevezetes_az_ultetvenyszeru_fatermesztes_gyakorlataba


Sokak által ismert tény, hogy az erdô és hozzá kapcsolódó gazdálkodási formák elválaszthatatlanok a természeti erôforrások okszerû és tartalmas fenntartásától, kihasználásától, valamint a gazdaságtalan mezôgazdasági földterületek erdôsítéssel, illetve különbözô célú faültetvények létesítésével történô hasznosításának kérdéskörétôl. Mindezen célok eredményes megvalósításának egyik legkézenfekvôbb, több százezer hektárt érintô módja az ültetvényszerû fatermesztés, erdôgazdálkodás kínálta lehetôségek szakszerû, az ökológiai, a termesztéstechnológiai, valamint az ökonómiai szempontokat egyaránt figyelembe vevô kiaknázása. A kézikönyv a témával foglalkozó gazdag szakirodalmi hátérrel és gyakorlati tapasztalatok, valamint az újabb kutatás-fejlesztési eredmények felhasználásával ismerteti az ültetvényszerû fatermesztésben alkalmazott technológiai munkamûveleteket, továbbá az ültetvényszerûen termeszthetô állományalkotó fafajokat, s azok állományainak termesztési technológiáját (termesztési modelljét). Tárgyalja továbbá a kiadvány a megújuló energiaforrások terén fontos szerepet betöltô energetikai faültetvények termesztésével kapcsolatos újabb ismereteket is. A könyv további fejezetei az ültetvényszerûen termeszthetô fafajok hozama meghatározásának módszereit és hézagpótló jelleggel az agro-erdészeti alaptechnológiákat tekintik át. Az utolsó fejezet az ültetvényszerû fatermesztés jogi szabályozásának legfontosabb ismérveit tartalmazza a 2009-ben megjelent új erdôtörvény szellemiségének megfelelôen. Szerzô azzal a hittel készítette e kiadványt, hogy annak olvasója idôtálló, könnyen áttekinthetô, ugyanakkor innovatív, gyakorlatorientált ismeretekhez is jusson. A kézikönyv célját tekintve nem csak az szakemberekhez kíván szólni, hanem mindazokhoz is, akik bármilyen módon kapcsolódnak az erdô- és faültetvény telepítés nemzeti programjához és annak sikeres megvalósításához.
Sárvár, 2014. szeptember
Dr. Rédei Károly

RSS
Follow by Email